JHP-Series


☞ SPECIFICATION

Model 기계길이
(L)
기계폭
(W)
기계높이
(H)
JHP-50 650 1500 2000
JHP-60 700 1600 2150
JHP-80 800 1700 2300
JHP-100 1000 1800 2450
JHP-120 1200 1850 2500
JHP-160 1300 1900 2650
JHP-180 1500 1950 2700
JHP-200 1600 2000 2900

[제품을 클릭하시면 확대된 사진을 보실수 있습니다]

본사 : 인천광역시 남동구 고잔동 699번지 126B 12L TEL : 032-813-8662 [대] FAX : 032-814-8664
H.P : 010-9045-8662 E-mail : pcj9371@hanmail.net
Copyright(C) JOONGDONG Machine Co.,Ltd. All Rights Reserved.